W czym może pomóc mi Kancelaria ?

Pomagamy Klientom już od etapu ogłoszenia o zamówieniu. Analizujemy we współpracy z Klientem i jego pracownikami treść ogłoszenia i SIWZ. Doradzamy w spełnieniu prawnych wymogów SIWZ. Pomagamy sformułować pytania do treści SIWZ, składamy je w imieniu Klienta lub Klient składa je osobiście, a w razie istnienia podstaw i korzyści dla Klienta, wnosimy odwołanie od treści SIWZ do KIO, gdy SIWZ zawiera postanowienia ograniczające konkurencję lub niezasadne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia. W imieniu Klienta walczymy prawnie o udzielenie zamówienia naszemu Klientowi, składamy odwołanie od wyniku postępowania do KIO, a w razie potrzeby reprezentujemy Klienta przed Sądem Okręgowym, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania.

W ten sposób Klient od samego początku korzysta z pomocy prawnej, minimalizuje ryzyko prawne, zwiększa swoją przewagę konkurencyjną.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców głownie z sektora wysoko specjalistycznej aparatury naukowej, badawczej, gospodarki odpadami, robót budowlanych.