NASI PRAWNICY.

ADAM WERNER

RADCA PRAWNY

Posiadacz dyplomu The Introduction to English & EU Law Uniwersytetu Cambridge, na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) studiował m.in. Międzynarodowe Prawo Handlowe i Finansowe, Europejskie Prawo Prywatne Międzynarodowe, Międzynarodową Sprzedaż Towarów (Konwencja Wiedeńska – Konwencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) o międzynarodowej sprzedaży towarów), w roku 2008 był stażystą w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu (Francja). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Włada biegle j. angielskim.

Osiągnięcia
  • Aarhus University (Dania) 2003 – Program SOCRATES ERASMUS; egzaminy z Europejskiego Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Międzynarodowego Prawa Handlowego; Międzynarodowego Prawa Finansowego;
  • Uniwersytet Śląski mgr prawa 2005
  • Diploma in the Introduction to English and EU Law (Cambridge University) 2004
  • Asystent w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu (2008)
  • Prelegent konferencji GigaCon (GigaCon.org)  z zakresu prawa nowych technologii.
  • Ekspert Biznesowy międzynarodowego prestiżowego turnieju negocjacyjnego WARSAW NEGOTIATION ROUND 2016 organizowanego przez Koło Naukowe NEGOCJATOR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Senatu RP i Prezydenta m.st. Warszawy – www.warsawnegotiationround.com
  • Dyplom z prawa amerykańskiego (American Law Programme) Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2023-2024)