Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Adama Wernera


Kancelaria Radcy Prawnego Adama Wernera  świadczy profesjonalną pomoc prawną dla konsumentów, w tym z zakresu sporów finansowych z bankami (kredyty frankowe, ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, certyfikaty inwestycyjne), prawa cywilnego i spadkowego, prawa pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Adama Wernera  świadczy także profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców, poczynając od firm lokalnych po firmy międzynarodowe. Nasza specjalizacja i doświadczenie stosowania prawa unijnego daje Klientom znaczącą przewagę konkurencyjną.

Specjalizujemy się w pomocy prawnej z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, ochrony danych osobowych, prawem pracy, prawem nieruchomości, zamówień publicznych oraz sporów sądowych, w tym sporów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Naszymi klientami są także inne kancelarie prawne, potrzebujące wsparcia merytorycznego przy prowadzeniu wymagających spraw.


Adam Werner Law Firm provides professional legal advice to consumers, especially in the field of financial disputes (CHF credits, insurance with Insurance Capital Fund, investment certificates), civil law, inheritance law, labor law.

Adam Werner Law Firm provides professional legal advice to entrepreneurs, from local ones to multinational companies. Our specialization and direct application of EU legislation gives our Clients the significant competitive advantage.

We also specialize in environmental law, especially waste management law, data protection law, labor law, property law, public procurement and litigation, including disputes with the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) .

Among our Clients are also other law firms, in need for support in dealing with complex cases.

Rezerwacja on-line

 
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00