KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

Zasady etyki radcy prawnego uchwalone zostały na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w dniu 22 listopada 2014 r.
Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone dla ochrony.
Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji RP stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego, respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania.
Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i korporacyjnym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Tekst jednolity Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ->>