W czym może pomóc mi Kancelaria ?

Rozporządzenia unijne są częścią krajowego porządku prawnego, i są stosowane bezpośrednio. W  razie konfliktu norm prawa krajowego z normami prawa unijnego, normy prawa unijnego mają częstokroć pierwszeństwo, na przykład w razie nieodpowiedniego wprowadzenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy unijnej. Doceniamy znaczenie prawa unijnego, którego znajomość wielokrotnie pozwalała nam na osiągnięcie korzystnego dla Klienta rezultatu, co byłoby niemożliwe w oparciu wyłącznie o prawo polskie.

Podstawowe informacje, przybliżające praktyczne aspekty działania prawa Unii Europejskiej (firmy, Vat i Cła, normy europejskie, zatrudnianie pracowników, sprawy socjalne, import, eksport, finansowanie, ochrona środowiska, zamówienia publiczne) opisane są w portalu Europa.eu – http://europa.eu/eu-life/index_pl.htm

Jeżeli potrzebują Państwo porady lub pomocy związanej z działalnością gospodarczą na terenie Unii Europejskiej wynikających z prawa UE, chętnie pomożemy.