W czym może pomóc mi Kancelaria ?

Nasza znajomość problematyki umów międzynarodowej sprzedaży towarów, prawa właściwego dla tego typu umów, a także reguł przedawnienia roszczeń wynikających z tego typu umów stwarza dla naszych Klientów solidną podstawę do rozwijania własnego biznesu bez obaw o zawiłe kwestie prawne.

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą w szczególności umów w obrocie międzynarodowym opartych o Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy w języku angielskim.

Doradzamy również w sprawach warunków i umów handlowych opartych na INCOTERMS (EXW Ex Works, FCA Free Carrier, CPT Carriage Paid To, CIP Carriage And Insurance Paid To, DAT Delivered At Terminal, DAP Delivered At Place, DDP Delivered Duty Paid, CIF Cost, Insurance and Freight).