Kancelaria prawna może odegrać kluczową rolę w pomocy przy sprawach karnych gospodarczych. Oto obszary, w których kancelaria może świadczyć pomoc:

 1. Obrona w sprawach karnych i karno-gospodarczych:
  • Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie szeroko rozumianych spraw karnych – gospodarczych, w tym:
   • Obrona w sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
   • Obrona w sprawach o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
   • Reprezentacja podmiotów zbiorowych w postępowaniach karnych.
   • Doradztwo prawne na rzecz członków zarządu w zakresie nieprawidłowości w spółkach.
   • Reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami.
   • Obrona w postępowaniach dyscyplinarnych.
 2. Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej:
  • W ostatnich latach przestępczość gospodarcza mocno się rozwinęła. Kancelaria zapewnia obsługę prawną nie tylko indywidualnym osobom, ale również menadżerom i zarządzanym przez nich spółkom.
  • Doradztwo prawne obejmuje nie tylko szybkie działanie na etapie rozpoczęcia postępowania karnego, ale również stałą współpracę, która ma przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom.
 3. Pomoc przy odzyskiwaniu należności:
  • Kancelaria może pomóc w odzyskiwaniu należności, co jest istotne dla przedsiębiorców.