Kancelaria prawna może odegrać kluczową rolę w pomocy w sporach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub innymi podmiotami dotyczących wypłaty lub zwrotu unijnej pomocy finansowej. Oto obszary, w których kancelaria może świadczyć pomoc:

  1. Wypłata lub zwrot pomocy finansowej:
   • Kancelaria może pomóc w sporach o wypłatę lub zwrot otrzymanej pomocy finansowej ze środków unijnych; zarówno rolnikom jak i przedsiębiorcom.
  2. Doradztwo prawne i reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi:
   • Kancelaria może pomóc w analizie sytuacji, przygotowaniu wniosków, reprezentacji przed ARiMR oraz w sporach związanych z unijną pomocą finansową.
  3. Skutki podatkowe:
   • Dotacje otrzymane z ARiMR mogą wywoływać skutki podatkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kancelaria może doradzić w tym zakresie.