W czym może pomóc mi – jako pracodawcy – Kancelaria ?

Pomagamy przedsiębiorcom i ich działom HR we wszelkich sprawach związanych z prawem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w szczególności: przygotowujemy umowy o pracę , regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji; umowy o powierzeniu mienia; umowy o korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych; umowy o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych; doradzamy przy wypowiadaniu umów o pracę, przygotowujemy wypowiedzenia umów o pracę; w tym zwolnienia indywidualne i grupowe; reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.

W czym może pomóc mi – pracownikowi – Kancelaria?

Pomagamy pracownikom i zleceniobiorcom w sporach z pracodawcami, w szczególności sporządzamy odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, wnosimy do sądu sprawy o zapłatę wynagrodzenia/odprawy, pomagamy w razie wyrządzenia pracodawcy szkody w mieniu i mieniu powierzonym.