W czym może pomóc mi Kancelaria ?

Pomagamy Klientom w trakcie postępowań administracyjnych, z wielu dziedzin . Jeżeli postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, sporządzamy odwołanie od decyzji do organu wyższej instancji, a także skargi do sądów administracyjnych.

Przykładowe sprawy, w których pomagamy, to:

  • odwołania od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę;
  • odwołanie od decyzji w sprawie warunków zabudowy;
  • skargi na akty prawa miejscowego (plan zagospodarowania przestrzennego, uchwały samorządu terytorialnego);
  • odwołania od innych decyzji, postanowień etc.