Kancelaria radcy prawnego Adama Wernera może odegrać kluczową rolę w pomocy przy  podziale majątku spadkowego lub wspólnego majątku małżonków. Oto obszary, w których kancelaria może świadczyć pomoc:

  1. Podział majątku wspólnego:
    • Wspólny majątek małżonków: Kancelaria może pomóc w przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego, który jest często związany ze sprawami spadkowymi.
    • Dział spadku: W przypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego.
  2. Reprezentacja przed sądem:
    • Kancelaria może reprezentować klientów w sporach spadkowych, sporządzając pisma sądowe, takie jak wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zachowek czy wnioski o dział spadku.
    • Pomaga również w negocjacjach ze stroną przeciwną.