Kancelaria prawna może odegrać kluczową rolę w pomocy frankowiczom (osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich) oraz konsumentom w sporach z bankami. Oto obszary, w których kancelaria może świadczyć pomoc:

  1. Analiza umowy kredytowej: Kancelaria może przeprowadzić bezpłatną analizę umowy kredytowej. To pierwszy krok, który pozwala zrozumieć, czy umowa zawierała niedozwolone klauzule lub była źle skonstruowana.
  2. Unieważnienie umowy kredytowej: Na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kancelaria może pomóc w unieważnieniu umowy kredytowej. To oznacza, że umowa jest uznawana za nieważną, a kredytobiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot.
  3. Reprezentacja przed sądem: Kancelaria może reprezentować klientów w sporach z bankami. To obejmuje wniesienie pozwu o uznanie za nieważne klauzul umownych, dochodzenie roszczeń o zwrot nadpłaconych kwot oraz inne działania prawne.
  4. Doradztwo i negocjacje: Kancelaria może doradzać klientom, jakie kroki podjąć w sporze z bankiem. Czasami możliwe jest osiągnięcie ugody lub negocjacje z bankiem w celu rozwiązania problemu bez konieczności procesu sądowego.