Rezerwacja on-line

 

Wynagrodzenie

WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO

 


Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki (przykładowo opłaty sądowe, opłata skarbowa, zwrot kosztów dojazdu etc.). Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.


Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem:

  • koniecznego nakładu pracy;
  • miejsca świadczenia usługi (w kancelarii, w siedzibie/miejscu zamieszkania Klienta, w innym mieście/regionie Polski etc.);
  • stopnia trudności i złożoności sprawy lub zadania;
  • wymaganej specjalistycznej wiedzy;
  • znaczenia sprawy dla Klienta.

Radca prawny może żądać zaliczki na poczet ustalonego z Klientem wynagrodzenia.

Oferujemy elastyczne sposoby ustalania wynagrodzenia, takie jak kwota ryczałtowa, stawka stała plus premia od sukcesu.

 

Dla stałych Klientów proponujemy atrakcyjne miesięczne pakiety godzin i usług.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej w tej kategorii: « Dla firm Dla każdego »
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00