Polish English French German

Rezerwacja on-line

 

Prawo spadkowe

Śmierć osoby bliskiej rodzi daleko idące skutki prawne. Pomagamy naszym Klientom zarówno przeprowadzić postępowanie spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku przed sądem), oraz w sprawach podziału majątku spadkowego (sądowy dział spadku).

Jeżeli spadkobierca (dzieci, małżonek, rodzice) nie otrzymał należnej mu części spadku, która byłaby mu przypadła, w razie gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, pomagamy uprawnionym do uzyskania należnej im części majątku zmarłego. W takiej sytuacji prowadzimy sądową sprawę o zachowek przeciwko pozostałym spadkobiercom, którzy spadek otrzymali. Zachowek wynosi ½ lub 2/3 tego, co spadkobierca by otrzymał, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu.

Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00