Polish English French German

Rezerwacja on-line

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy pracownikom i zleceniobiorcom w sporach z pracodawcami, w szczególności:

  • sporządzamy odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  • wnosimy do sądu sprawy o zapłatę wynagrodzenia/odprawy;
  • pomagamy w razie wyrządzenia pracodawcy szkody w mieniu i mieniu powierzonym;
  • sporządzamy odwołania od decyzji ZUS;
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00