Polish English French German

Rezerwacja on-line

 

Prawo cywilne, nieruchomości

Prawo cywilne jest bardzo obszernym działem prawa. Wchodzi w jego skład m.in. prawo rzeczowe (w tym nieruchomości), prawo umów (zobowiązania).

Pomagamy naszym Klientom między innymi w sprawach:

 • o zasiedzenie (nabycie prawa własności na skutek korzystania z rzeczy przez okres 20 lub 30 lat);
 • w sprawach służebności (drogi koniecznej, przesyłu);
 • sporządzania i opiniowana umów,
 • w sprawach o zapłatę, rękojmię, gwarancję,
 • w sporach dotyczących wykonania umów;
 • o uchylenie się od umowy zawartej pod wpływem błędu/podstępu;
 • o odwołanie darowizny;
 • dotyczących najmu/dzierżawy;
 • dotyczących umów bankowych; sporów z bankami;
 • umów o roboty budowlane; sporów dotyczących wykonania takich umów;
 • umów deweloperskich;
 • cesji/sprzedaży wierzytelności;
 • umów pożyczek,
 • umów spółki cywilnej;
 • upadłości konsumenckiej;
 • i wielu innych;
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00