Polish English French German

Rezerwacja on-line

 

Prowadzenie negocjacji

Słowo negocjacje pochodzi z łaciny (negotiatus oznacza „prowadzić biznes”).

Negocjacje są częścią naszego życia, prywatnego i zawodowego. W biznesie są alternatywą dla długich i kosztownych sporów sądowych, zwłaszcza, gdy wynik dysputy prawnej dla obu stron jest niepewny, lub zależy od opinii biegłego sądowego, której wniosków nie sposób przewidzieć. Częstokroć w drodze negocjacji udaje się uzyskać zadowolenie obu stron sporu (Win-Win).

Negocjacje są niezbędne nie tylko przy rozwiązywaniu sporów, ale i przy negocjowaniu kontraktów, czy też rozwiązywaniu umów, które nie przewidują przedterminowego jednostronnego ich rozwiązania.

Rola negocjacji jest nie do przecenienia, dlatego rekomendujemy Klientom stosowanie negocjacji przed powzięciem dalszych kroków prawnych.

Zdaniem Leszka Kołakowskiego, negocjacje powinny poprzedzać rozwiązania siłowe : „Z pew­nością le­piej jest ne­goc­jo­wać niż strze­lać, ale często ty­ranie nie dają się do ne­goc­jacji zmu­sić, trze­ba więc chwy­tać za broń.” 

Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00