Polish English French German

Wynagrodzenie

WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO


Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki (przykładowo opłaty sądowe, opłata skarbowa, zwrot kosztów dojazdu etc.). Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.


Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem:

 • koniecznego nakładu pracy;
 • miejsca świadczenia usługi (w kancelarii, w siedzibie/miejscu zamieszkania Klienta, w innym mieście/regionie Polski etc.);
 • stopnia trudności i złożoności sprawy lub zadania;
 • wymaganej specjalistycznej wiedzy;
 • znaczenia sprawy dla Klienta.

Radca prawny może żądać zaliczki na poczet ustalonego z Klientem wynagrodzenia.


Rodzaje wynagrodzenia radcy prawnego:

 • stały ryczałt miesięczny (rekomendowany przedsiębiorcom, preferencyjne warunki i koszty pomocy prawnej, pomoc prawna w siedzibie klienta (pakiet rozszerzony);
 • stały ryczałt miesięczny z limitem godzin (ustalona z Klientem liczba godzin rabatowych w ramach ryczałtu, po przekroczeniu których wynagrodzenie liczone jest wg stawki godzinowej);
 • stawka godzinowa za pracę prawnika (rozliczana z dokładnością do 5 min.);
 • premia za wynik sprawy (ustalana na wypadek osiągnięcia korzystnego dla Klienta wyniku sprawy); taka forma wynagrodzenia nie może stanowić wyłącznego wynagrodzenia radcy prawnego;
Cennik podstawowych usług prawnych:
 • udzielenie porady prawnej (ustnej, bez analizy dokumentów) – od 100 z brutto;
 • udzielenie obszernej porady prawnej (z analizą dokumentów) – od 200 zł brutto;
 • sporządzenie projektu umowy/opiniowanie umowy  – od 250 zł netto;
 • reprezentowanie Klienta na rozprawie przed sądem – od 250 zł netto / rozprawa;
 • konsultacje prawne – od 250 zł netto / godzina;
 • stała obsługa prawna dla mikro/małych przedsiębiorców – od 400 zł netto / miesięcznie (zakres podstawowy);
Więcej w tej kategorii: « Dla firm Dla każdego »
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00