Polish English French German

Prawo rodzinne

Rozwody

Pomagamy naszym Klientom w rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. W tych delikatnych sprawach działamy z wyczuciem, ale gdy potrzeba, stanowczo. Rozwiązując małżeństwo przez rozwód Sąd orzeka bowiem nie tylko o zakończeniu więzi prawnej łączącej małżonków, ale także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i kontaktach z nimi, o wspólnym mieszkaniu, o alimentach na rzecz małżonka i dzieci.

Podział majątku wspólnego małżonków

Po zakończeniu postępowania rozwodowego częstokroć zachodzi potrzeba podziału majątku wspólnego małżonków. Podział ten może nastąpić w drodze umowy, jeżeli małżonkowie zgodnie współdziałają, lub na drodze sądowej, jeżeli nie mogą dojść do porozumienia.

Niejednokrotnie jednak, mając na uwadze, że sprawa rozwodowa może trwać długo, istnieje potrzeba wcześniejszego podziału majątku małżonków, przykładowo gdy od dawna nie mieszkają ze sobą, lub gdy istnieje obawa, że jeden z małżonków może zaciągnąć zobowiązania, które będą negatywnie wpływały na sytuację współmałżonka. Rozwiązaniem tego problemu jest ustanowienie rozdzielności majątkowej (pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej), a następnie dokonanie podziału majątku wspólnego. Małżonkowie nie muszą zatem czekać na wyrok rozwodowy, by uregulować swoje sprawy majątkowe.

Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00