Polish English French German

Dla każdego

Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej, pomagamy im w trudnych sytuacjach życiowych, jak i doradzamy przed dokonaniem ważnych transakcji (przykładowo zakup mieszkania, sprzedaż nieruchomości, umowy deweloperskie).

 

Doradzamy, prowadzimy sprawy sądowe, sprawdzamy umowy konsumenckie, pomagamy w sprawach rodzinnych – rozwód, podział majątku, dziedziczenie.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego oraz podlegamy Kodeksowi Etyki Radców Prawnych ustalanemu w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

 

Zakres usług obejmuje m.in.

 •  Prawo spadkowe, w szczególności:

  - sądowe stwierdzenie nabycie spadku – czyli postępowanie, mające na celu ustalenie, kto dziedziczy, w jakiej części, na jakiej podstawie (testament czy ustawa). Osoba dysponująca stwierdzeniem nabycia spadku może wykazać wobec innych osób lub urzędów, iż jest spadkobiercą;

  - dział spadku – czyli podział majątku wchodzącego w skład spadku;

  - sprawy o zachowek – czyli ochrona praw najbliższej rodziny zmarłego, jeżeli osoby z tego kręgu nie otrzymały należnego im udziału w spadku;


 •  Sprawy rodzinne:

  - sprawy o rozwód;

  - sprawy związane z rozwodami, w szczególności:

                  a) ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków;

                  b) podział majątku wspólnego małżonków;

                  c) sprawy o władzę rodzicielską i alimenty;


 • Prawo konsumenckie:

  - sprawy niezgodności towaru z umową;

  - reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;


 •  Prawo cywilne:

  - tworzenie umów;

  - opiniowanie umów;

  - prowadzenie spraw sądowych związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów;

  - doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości (analiza transakcji, stanu prawnego nieruchomości, umów deweloperskich, hipotek);

   

 •  Prawo pracy

  W szczególności pomagamy w następujących sprawach:

  - spory pracowników z pracodawcami (odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, spory o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, sprawy dyskryminacji, nierównego traktowania w zatrudnieniu);

  - sprawy odpowiedzialności za mienie powierzone;

  - umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia, po ustaniu zatrudnienia;

   

 • Spory z ARiMR:

  - sprawy sądowe przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wypłatę świadczeń z umów (Programy Unijne);

  - reprezentowanie beneficjentów w sprawach z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zwrot wypłaconych świadczeń;


 •  Wypadki komunikacyjne:

  - sprawy o wypłatę odszkodowań , zadośćuczynienia za krzywdę, renty od sprawców wypadków;

  - sprawy o wypłatę odszkodowań od zakładów ubezpieczeń;


 • Odszkodowania i zadośćuczynienie dla ofiar błędów lekarskich i ich rodzin;


 •  Prawo administracyjne

  W szczególności:

  - reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej;

  - sporządzanie odwołań od decyzji, postanowień,

  - reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi;

  - sporządzanie skarg do sądów administracyjnych;

  - zaskarżanie aktów prawa miejscowego (uchwał jednostek samorządu terytorialnego);

   

 • i wiele innych.

Więcej w tej kategorii: « Wynagrodzenie
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00