Polish English French German

Dla firm

Profesjonalna i efektywna pomoc prawna dla Twojej firmy !

Zapewniamy oczywiście pomoc prawną bezpośrednio w siedzibie Klienta. Nasi prawnicy są do Państwa usług na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego.

 

  • Stała obsługa prawna wg uzgodnionej stawki godzinowej lub ryczałt miesięczny
  • Pomoc prawna w razie pilnej potrzeby (okazjonalna);


Na życzenie klienta zapewniamy również doradztwo podatkowe.

Kancelaria kieruje swoją ofertę do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, by w ten sposób mogli zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Nowoczesne usługi prawne to nie tylko nowoczesne narzędzia prawne i nie tylko jak zazwyczaj minimalizowanie strat w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia, ale przede wszystkim działanie nakierowane na przeciwdziałanie zagrożeniom dla przedsiębiorcy, minimalizacja ryzyka, optymalizacja prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Działania te zawsze przynoszą większe oszczędności w perspektywie długofalowej strategii przedsiębiorcy.

W naszej praktyce niejednokrotnie korzystamy z dorobku prawnego Unii Europejskiej i aktów prawa unijnego, co dodatkowo daje naszym Klientom przewagę konkurencyjną.

Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim.


Nasi Klienci - przedsiębiorcy najczęściej zwracają się do nas o pomoc w zakresie:

1) organizacji ich działalności, oraz codziennym funkcjonowaniu (założenie firmy, spółki prawa handlowego, obsługa jej organów, pomoc wspólnikom, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany umowy spółki, restrukturyzacja) – prawo handlowe;

2) spraw pracowniczych (zatrudnianie, zwolnienia, umowy o zakazie konkurencji, spory sądowe z pracownikami, tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania etc.);

3) spraw administracyjnych z różnych dziedzin administracji – prawo budowlane, prawo działalności gospodarczej, (zażalenia na postanowienia, odwołania od decyzji, odwołania od decyzji w sprawach pozwoleń, koncesji, wnoszenie skarg do sądów administracyjnych);

4) zamówień publicznych (najczęściej reprezentujemy wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – pytania do SIWZ, wyjaśnienia SIWZ, w odwołaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą);

5) postępowaniach podatkowych (w sprawie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich – członków zarządu, przygotowaniu odwołań od decyzji organów podatkowych);

6) konstruowaniu/opiniowaniu umów handlowych, w obrocie krajowym i zagranicznym;

7) negocjacji (negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji);

8) reprezentowania Klientów przed sądami;

9) prawa e-commerce i IT (tworzenie regulaminów stron/portali internetowych);

10) ochrony danych osobowych (audyt prawny ochrony danych osobowych);

11) opiniowaniu umów z zakresu czynności bankowych (w szczególności umów kredytowych, ich zabezpieczeń, w szczególności hipotek, umów poręczenia);

12) dochodzeniu należności od niesolidnych kontrahentów;

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis wybranych dziedzin, w których najczęściej pomagamy naszym Klientom. Liczymy, że nasza oferta znajdzie Państwa uznanie i będziemy mogli również dla Państwa świadczyć nasze usługi.

 


 

Więcej w tej kategorii: Wynagrodzenie »
Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Rezerwacja on-line

Dane kontaktowe

ul. gen. Józefa Bema 15 lok. 4
31-517 Kraków

(+48) 12 444-62-33

(+48) 517 471 020

a.werner@adamwerner.pl

9.00 - 17.00